Blue Flower

Sinds een aantal jaren heeft Lieve Engeltjes de zogenaamde ANBI-status, wat inhoudt dat uw gift in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar is. Onderstaand vindt u de informatie waarmee wij aan de gestelde eisen voldoen.

Doelstelling

  • Het bieden van troost en steun aan allen die getroffen zijn door het verlies van een kind.
  • Informatieverstrekking aan instellingen die te maken hebben met (groot)ouders en andere familieleden die een kind hebben verloren of gaan verliezen.

Activiteiten

  • Het bieden en onderhouden van mailcontacten tussen mensen die te maken hebben gehad met het verlies van een kind.
  • Het maken van kaarten ter nagedachtenis aan de overleden kinderen.
  • Het bieden en onderhouden van de website, met allerlei toepasselijke informatie
  • Het maken van het digitale magazine ‘Gedeelde Gedachten’.
  • Samenstellen en uitgave van boeken met ervaringsverhalen en gedichtenbundels (geschreven door lotgenoten) en de verkoop hiervan via de webwinkel.
  • Het verspreiden van informatiemateriaal aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, uitvaartverzorgers, kraamverzorgenden en opleidingscentra.
  • Het geven van lezingen aan (bijvoorbeeld) uitvaartverzorgers en zorgverleners over het verlies van een kind en het lotgenotencontact dat LE biedt.

Beloningssysteem

LE heeft geen betaalde functies en draait volledig op vrijwilligers. Commissies binnen de Stichting krijgen een budget toegewezen. Binnen dit budget gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting (reiskosten, portokosten, etc.) kunnen door de betreffende commissie worden gedeclareerd.

Overige informatie vindt u op de pagina’s Contact en Wie zijn wij.

Zoals van ons verwacht mag worden, publiceren wij jaarverslagen, jaarrekeningen en beleidsplannen van de afgelopen jaren. Deze vindt u hieronder.

    Beleidsplan   Inhoudelijk jaarverslag   Financieel jaarverslag
             
2024   bp 2024        
2023   bp 2023   jv 2023   fv 2023
2022   bp 2022   jv 2022   fv 2022
2021   bp 2021   jv 2021   fv 2021
2020   bp 2020   jv 2020   fv 2020
2019   bp 2019   jv 2019   fv 2019
2018   bp 2018   jv 2018   fv 2018
2017   bp 2017   jv 2017   fv 2017
2016   bp 2016   jv 2016   fv 2016
2015       jv 2015   fv 2015

 

BTW nummer: NL8086.54.263.B.01                                 RSIN nummer: 8086.54.263