Blue Flower

Lieve Engeltjes heeft diverse groepen, waarin lotgenoten via onze besloten lijsten contact met elkaar onderhouden. Waar ze elkaar kunnen steunen, ervaringen kunnen delen en (h)erkenning van hun verdriet kunnen vinden.

De Stichting is destijds ontstaan als contactgroep van ouders die hun kindje gedurende de zwangerschap, tijdens de bevalling of op zeer jonge leeftijd (tot ongeveer een half jaar na de geboorte) hebben verloren. In de loop van de tijd zijn we voor veel meer mensen een plaats geworden waar zij lotgenoten kunnen vinden.

Omdat het fijn is je ervaringen te kunnen delen met mensen die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt, hebben we verschillende contactgroepen samengesteld. We hopen dat je in een van onze groepen een plaats zult vinden die helend en troostrijk voor je zal zijn.

Via deze link kun je je inschrijven voor een van de lijsten van Lieve Engeltjes. We vragen je, nadat je je hebt aangemeld, het formulier met gegevens bij je profiel (links boven) zo volledig mogelijk in te vullen zodat we je op de meest geschikte lijst kunnen plaatsen. Vergeet niet, in verband met je privacy, je profielgegevens op privé te zetten. Sla daarna de gegevens op, onderaan de pagina. Zodra een van onze vrijwilligers je aanmelding heeft behandeld, ontvang je een mail met verdere informatie (meestal binnen 48 uur). 
Helaas ziet hotmail LE als spam, heb je een hotmail (of hotmail gerelateerd) email adres dan ontvang je GEEN mail in je mailbox, je kunt  inloggen en on line de informatie te lezen! 

Nadat je geplaatst bent in een groep ontvang je via de site berichten van de lotgenoten uit die groep. Er wordt van je verwacht dat je zelf actief deelneemt aan de gesprekken op de lijst. 
Je kunt Lieve Engeltjes als sneltoets op je telefoon of computer opslaan. Op een smartphone werkt de site van Lieve Engeltjes dan als een ‘app’.

Tegelijk met de aanmelding voor een van de lijsten word je aangemeld op de Lieve Engeltjes Nieuwslijst. Via deze lijst ontvang je belangrijke mededelingen zoals meldingen over tv-programma’s, artikelen in tijdschriften, oprichting van een monument, etc. Ook worden iedere dag de Engeltjesdagen van alle lotgenoten op de Engeltjeskaartenlijst vermeld. Er wordt een link meegestuurd naar de Herdenkingskaart die speciaal voor deze lotgenoten is gemaakt.

Hier vind je meer info over de contactgroepen die er momenteel zijn: 

Babygroep

Het verliezen van een baby of jong kindje is heel ingrijpend en intens verdrietig. Vaak wordt dat nog eens versterkt doordat mensen in de naaste omgeving er zo makkelijk overheen lijken te stappen. Vooral als een kindje tijdens de zwangerschap of de bevalling overlijdt, kan de omgeving reageren alsof het kindje niet bestaan heeft. Maar het is en blijft jouw kindje, hoe kort het leven ook is geweest. Zijn of haar bestaan kun je niet zomaar uitwissen!

In deze contactgroep willen we ouders een plek bieden om dit gevoel en dit verdriet te delen. De babygroep is voor ouders van een kindje dat is overleden tussen de 24e week van de zwangerschap tot aan zes maanden na de geboorte. 

Vadergroep

Omdat vaak blijkt dat mannen en vrouwen anders rouwen, is er een lijst opgericht die speciaal voor vaders is. Hierbij wordt geen verschil gemaakt in de leeftijd van de overleden kinderen.

Op dit moment is er géén Vaderlijst actief. Geïnteresseerde vaders zullen (voorlopig) worden aangemeld op een van de andere lijsten die op hen van toepassing zijn. 

Extreem vroeg geboren

Deze groep is voor ouders die al heel vroeg in de zwangerschap (vóór de 24e week) hun kindje(s) hebben verloren, door een miskraam of vroegtijdige geboorte. Zij vertellen bijvoorbeeld over hoe het voelde toen tijdens de echo bleek dat het hartje niet meer klopte, of het moeten wachten op de geboorte. Over de leegte die wordt ervaren bij het ontwaken uit de narcose. Er is vaak geen begrafenis of crematie, er zijn geen geboortekaartjes … Hoe neem je dan afscheid van je kindje en hoe deel je je verdriet? De omgeving schat je verdriet vaak niet op waarde en verwacht dat je er na verloop van tijd ‘wel weer overheen zult zijn’. Lieve Engeltjes wil graag voor de warme deken zorgen die je nodig kunt hebben wanneer je zo gekoesterde droom is vervlogen.  

Eindelijk tastbaar

Bij deze groep wordt geprobeerd met elkaar iets tastbaars te krijgen van onze Engeltjes. Zo hebben al veel moeders eindelijk het ziekenhuisdossier opgevraagd en gekregen. Anderen hebben ontdekt waar hun kindje ooit is begraven. Eindelijk is er erkenning voor het verdriet, soms al van zo lang geleden. Verdriet dat vroeger niet begrepen werd en waar niet meer over werd gepraat. Het kan waardevol zijn dit soort dingen met elkaar te kunnen delen. 

(G)een keuze

Deze contactgroep is bestemd voor ouders die, om medische redenen, de moeilijke beslissing moeten nemen de zwangerschap afbreken of uitdragen in de wetenschap dat hun kindje zeker zal overlijden. Stel dat je te horen krijgt dat je kindje geen overlevingskansen of kans op een menswaardig bestaan heeft. Dan moet je een keuze maken die eigenlijk geen keuze is: draag je de zwangerschap toch uit of wordt deze afgebroken?

Wordt de beslissing afbreken: Deze beslissing zet je wereld op zijn kop en verwoest de toekomstplannen die je had. En ondanks dat je weet dat je geen andere keuze had, steekt regelmatig dat schuldgevoel de kop op. Je omgeving denkt dat je verdriet wel meevalt. Je hebt de keuze per slot van rekening zelf gemaakt. Of ze begrijpen je beslissing om de zwangerschap af te breken niet. Dit versterkt je verdriet alleen nog maar. Lieve Engeltjes biedt je de mogelijkheid in contact te komen met andere ouders die ook zo’n onvoorstelbaar moeilijke beslissing hebben moeten nemen. 

Kiezen de ouders om de zwangerschap uit te dragen worden ze overgeplaatst naar een van de andere lijsten, in de meeste situaties een babylijst.

Engel zonder Bengel

Voor alle ouders die een Engeltje hebben, maar (nog) geen Bengel en deze waarschijnlijk ook niet meer zullen of kunnen krijgen. Ouders die zeer moeizaam zwanger zijn geworden of voor wie het medisch gezien niet (meer) verantwoord is om zwanger te raken. Het is daarom op deze lijst niet de bedoeling dat er over zwangerschappen wordt gesproken.

In deze groep wordt gedeeld hoe het is om een diepgewortelde wens te hebben, maar te weten dat die nooit in vervulling zal gaan. 

Zwanger worden

Deze contactgroep is speciaal voor ouders die na het overlijden van hun kindje graag weer zwanger willen worden. Ook eventuele behandelingen zullen hier dus onderwerp van gesprek (kunnen) zijn. Op deze lijst mag, in tegenstelling tot op alle andere LE-maillijsten, volop over zwanger-worden worden gesproken. Een soort pre-Bengeltje op komst-lijst dus. Wanneer een lotgenoot eenmaal zwanger is, zal haar worden gevraagd over te stappen naar een BOK-lijst. 

Bengeltje op komst

Voor alle ouders die na het verlies van hun kindje weer opnieuw zwanger zijn. Veel zwangere vrouwen beleven deze zwangerschap met dubbele gevoelens: angst en onzekerheid, omdat het tijdens een vorige zwangerschap of (na de) bevalling is misgegaan. Maar ook blijdschap omdat zij nu weer zwanger zijn. Ze willen ook kunnen praten over de leuke dingen die erbij horen of over de eventuele kwaaltjes die zij ervaren. Het is begrijpelijk dat deze onderwerpen bij de lotgenoten in hun eigen LE-groep gevoelig liggen. Vandaar dat voor hen deze contactgroep is opgezet.

De meeste lotgenoten zijn ook nog op hun eigen LE-lijst aangemeld. Aanmelden voor de BOK-lijst kan vanaf de 8e week van je zwangerschap tot uiterlijk 8 weken na de bevalling. Daarna neem je afscheid van deze lijst. 

Kind verloren

Deze contactgroep is voor ouders die hun kind wat ‘langer na de geboorte’ of op ‘latere leeftijd’ hebben verloren.

Omdat een groot deel van de lotgenoten van Lieve Engeltjes een kindje tijdens de zwangerschap of (kort na) de bevalling hebben verloren, vonden andere ouders te weinig aansluiting binnen die contactgroepen. De groep ‘Kind verloren’ is bestemd voor ouders van kinderen die zijn overleden op een leeftijd vanaf 6 maanden tot 12 jaar. Zij delen in deze groep hun immense verdriet en vertellen over de leegte die het verlies van hun kind in hun leven heeft veroorzaakt. 

Ouder kind verloren

Deze lijst is voor ouders die een kind hebben verloren dat ouder dan 12 jaar was. In deze contactgroep vertellen ouders vooral wat hen bezighoudt en delen ze de vooruitgang die ze meemaken in het rouwproces. Ze helpen en stimuleren elkaar om door te gaan. 

Klein Engeltje

Voor grootouders die een kleinkind hebben verloren, is er de contactgroep Klein Engeltje. Voor hen is er niet alleen het verdriet om hun overleden kleinkind, maar daarnaast ook de zorg voor hun kinderen, de ouders van het overleden Engeltje. Het voelt zo tegennatuurlijk voor grootouders om te zien dat hun kinderen hun kind verliezen … Over deze en andere gevoelens mailen met andere grootouders die een kleinkind hebben verloren, kan troostrijk en helend werken. Zij herkennen uw gedachten als geen ander. 

Bengellijst

Deze lijst is voor kinderen/jongeren tot 16 jaar die een broer(tje) of zus(je) hebben verloren. In de contactgroep kun je praten over wat het verlies voor jou betekent of hoe je omgeving erop reageert. Je zult het natuurlijk ook weleens over andere dingen hebben, maar het uitgangspunt is toch het verlies van je broer(tje) of zus(je). Het is niet de bedoeling dat je ouders op deze lijst (mee)mailen; of je hen mee laat lezen, mag je natuurlijk zelf weten.

Voor de ‘Bengels’ van 16 jaar en ouder is er momenteel een combinatielijst. 

Vrienden van LE

Op deze lijst kunnen alle ‘overige betrokkenen’, die rouwen om het verlies van een Engeltje, terecht: vrienden van de ouders, ooms en tantes, enz. Juist het feit dat het niet om een eigen kind gaat, maar er wel veel verdriet en gemis is, maakt het vaak zo moeilijk. Vooral vanuit de omgeving wordt het verdriet vaak onderschat.

Momenteel is er voor de Vrienden van LE een combinatielijst. 

Gezelligheid na LE

We begrijpen dat de naam van deze groep in eerste instantie wellicht vreemd klinkt. Gezelligheid bij zoveel verdriet? Toch is gebleken dat er behoefte is aan deze lijst. Soms is er na verloop van tijd geen contactgroep meer nodig voor de (eerste) verwerking van het verdriet, maar voelen mensen nog wel de behoefte met andere lotgenoten in contact te blijven. Er is weer meer ruimte voor andere onderwerpen, hoewel gesprekken over de Engeltjes uiteraard altijd zullen (en mogen) terugkomen. Bij een nieuwe fase hoort soms een nieuwe contactgroep en dat is wat deze lijst kan brengen.